Asemakaava nro 8628

4.12.2020

PELTOLAMMI, LAKALAIVA, hyvinvointikeskus, liiketilaa ja asumista, asemakaava nro 8628. (TRE:1841/10.02.01/2017): Palokallion Omakotiyhdistys kannatta VE2:sta

Tampereen kaupunki

Kirjaamo                                                                    Palokalliolla 4.12.2020


 

KAAVA 8628 (Diaarinumero TRE:1841/10.02.01/2017)
 

MIELIPIDE KAAVAN 8628 VIITESUUNNITELMAN VAIHTOEHDOISTA

Palokallion Omakotiyhdistys asettuu voimakkaasti vaihtoehdon 2 kannalle. Mainittu vaihtoehto jättää tilaa suuremmalle ja yhtenäisemmälle, eri asutuskeskittymien väliselle viheralueelle. Mahdollisimman yhtenäinen luontoympäristökokonaisuus on olennaisen tärkeä yhtä lailla luonnonläheisen ulkoilun kuin linnuston ja muun eläimistön viihtymisen kannalta. Molemmat ovat selkeästi yleistä asumisviihtyisyyttä parantavia seikkoja.

Jos ja kun raideliikenteen houkuttavuutta ja käyttöastetta halutaan lisätä, on järkevää että uusi asuinrakentaminen sijoitetaan mahdollisimman lähelle tulevaa raitiovaunureittiä. Tässäkin mielessä vaihtoehto 2 on esitetyistä suunnitelmista selvästi parempi.

Palokallion Omakotiyhdistys edellyttää, että kaavan toteutuksen aiheuttama lisääntyvä liikennemäärä Lempääläntiellä huomioidaan rakentamalla riittävän tehokkaat melusuojaukset sekä tien nykyiselle, Palokallion asutuksen ohittavalle että uudelle, Herrainsuota sivuavalle osuudelle.


 

Palokallion Omakotiyhdistys ry

Kaarlo Kanerva                                        Pirjo Hyvärinen-Kantee

Puheenjohtaja                                         Sihteeri